มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

//รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

By | 2018-08-18T14:48:51+00:00 July 17th, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

About the Author: