งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

//งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

SPUKK : งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์พิมพิไล แสงทัพ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วๆไป / งานชุมชนสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงพื้นที่ชุมชนโนนทัน 7 เพื่อรณรงค์กำจัดยุงลาย โดยมี ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ งานเครือข่ายสถาบันการศึกษา เป็นผู้ประสานงาน / คุณกมลวรรณ เมืองขวา ประชาสัมพันธ์และติดตามน้องๆนักศึกษากองทุนกู้ยืม เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ปรับปรุงพื้นที่ชุมชนให้ปลอดยุงลาย ในครั้งนี้ด้วย

อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศูนย์มีเดีย คุณเกรียงศักดิ์ นวลสวาท เข้าถ่ายทำสื่อรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ดีๆ ให้ผู้นำชุมชนไว้ใช้ ในการสื่อสารกับชาวบ้านในความดูแลต่อไป ถือเป็นการสร้างสรรค์สื่อเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถนำไปใช้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไปได้อีกด้วย โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร หัวหน้างานศูนย์มีเดีย / อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ที่ร่วมกิจกรรมสามัคคีคือพลังด้วยกัน ขอขอบคุณทุกท่านครับ

#SPUKK #งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ #ศูนย์มีเดีย #ร่วมรณรงค์ #กำจัดยุงลาย #ชุมชนโนนทัน 7

By | 2018-07-11T09:56:17+07:00 July 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

About the Author: