มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

SPUKK ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

//SPUKK ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

SPUKK ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ขออนุโมทนาสาธุ
SPUKK : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คณะบัญชี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ชมรมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดโพธิ์โนนทัน

#SPUKK #ทำบุญตักบาตร #SPUKK_YOUNG_LEADER
#คณะบัญชี #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
#สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา #ชมรมคุณธรรมจริยธรรม