มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

//นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

SPUKK : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง “แนวคิดศิลปะสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อและการแสดง”
 
นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบัณฑิตในอุดมคติยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ >>>
 
อ.พรชนก ปลัดกอง
– CHARACTER DESIGNER & ART DIRECTOR จาก บริษัท DIGI DREAM (BANGKOK)
– CREATIVE & DESIGNER แอพลิเคชั่น BETWEEN บริษัท VCNC (ประเทศไทย)
– เจ้าของธุรกิจและนักออกแบบอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
https://youtu.be/GISM6ukiuZc
https://youtu.be/jdJ_8a5Amw4
https://youtu.be/HyfgwWrZ900
https://youtu.be/HvbTUgT3gAA
 
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายและวิทยุโทรทัศน์ , สาขาวิชาศิลปะการแสดง สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดศิลปะสมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อและการแสดง สำหรับการเป็นผู้สร้างสรรค์งานในยุคดิจิทัล ได้อย่างดี
 
#นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #เรียนกับตัวจริง #ประสบการณ์จริง #แนวคิดศิลปะสมัยใหม่ #เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อและการแสดง #SPUKK #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #RTV61 #PA61 #RTV62 #PA62 #OCM62
By | 2018-07-09T10:02:04+00:00 July 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

About the Author: