มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

THAI FLIGHT TRAINING “สานความฝันสู่ความสำเร็จ เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

//THAI FLIGHT TRAINING “สานความฝันสู่ความสำเร็จ เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

THAI FLIGHT TRAINING “สานความฝันสู่ความสำเร็จ เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

สมัครออนไลน์
Download ใบสมัคร

กำหนดการ

ข้อตกลงในการสมัคร

  1. ผู้สมัครชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนเงิน 3,000 บาท ผ่าน QR Prompt Pay และ ส่งหลักฐานเข้า line ID : Prattana_min
  2. ผู้สมัครจะต้องผ่าน pre-screen จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ตามกำหนดการ กรุณามาให้ตรงเวลา
  3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่าน pre-screen จะได้รับเงินค่ามัดจำ 3,000 บาท คืน
  4. ในกรณีที่ผ่าน pre-screen จะต้องชำระค่าเล่าเรียน 14,900 บาทในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 (กรุณาเตรียมเงินสดหรือพร้อมโอน)
  5. ในกรณีที่ไม่สามารถมา pre-screen ได้ จะไม่สามารถคืนมัดจำได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ID Line : @airhostess
  • เพจ : เปิดโลกการบินSPUKK
  • Website : http://www.khonkaen.spu.ac.th/
  • Tell : 043-224-111
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (อาคาร 1 ชั้น 1) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
By | 2018-07-04T13:53:22+00:00 July 2nd, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on THAI FLIGHT TRAINING “สานความฝันสู่ความสำเร็จ เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

About the Author: