มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติแก่นักโทษชายหญิง ณ เรือนจำกลาง ขอนแก่น

//คณะนิติศาสตร์ เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติแก่นักโทษชายหญิง ณ เรือนจำกลาง ขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติแก่นักโทษชายหญิง ณ เรือนจำกลาง ขอนแก่น

“กรงกั้นถูกผิดที่ชีวิตเลือกได้….สถานที่นี้ไม่เคยต้องการใคร
แต่ใครใคร่เดินเข้าไปเพื่อจองจำ…เรียนรู้ให้ถึงที่สุดแห่งกระบวนการลงโทษทางกฎหมาย
ครั้นเมื่อนำไปใช้จะได้เข้าใจอย่างแท้จริง”
………………………………………….
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำนักศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติแก่นักโทษชายหญิง ณ เรือนจำกลาง จังหวัดขอนแก่น

By | 2018-06-25T10:01:27+00:00 June 25th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิติศาสตร์ เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติแก่นักโทษชายหญิง ณ เรือนจำกลาง ขอนแก่น

About the Author: