มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

//ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 จัดขึ้น ณ บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) งานนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษา สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาในการนำเสนอและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องและลงวารสารฯเพื่อสามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและเป็นผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ตาม link ที่ส่งมาให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
By | 2018-06-08T11:32:27+00:00 June 8th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

About the Author: