ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

//ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 จัดขึ้น ณ บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) งานนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษา สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาในการนำเสนอและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องและลงวารสารฯเพื่อสามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและเป็นผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ตาม link ที่ส่งมาให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
By | 2018-06-08T11:32:27+07:00 June 8th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ลงทะเบียนส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7

About the Author: