เด็กเก่งศรีปทุม ขอนแก่น เข้ารอบระดับประเทศนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการ Startup Thailand League 2018 รับทุน 25,000 บาท

//เด็กเก่งศรีปทุม ขอนแก่น เข้ารอบระดับประเทศนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการ Startup Thailand League 2018 รับทุน 25,000 บาท

เด็กเก่งศรีปทุม ขอนแก่น เข้ารอบระดับประเทศนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการ Startup Thailand League 2018 รับทุน 25,000 บาท

เด็กเก่งศรีปทุม ขอนแก่น เข้ารอบระดับประเทศนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการ Startup Thailand League 2018 รับทุน 25,000 บาท

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Demo day)ระดับประเทศ ในการนำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจ (Pitching) สนามที่ 4 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนจำนวน 25,000 บาท  ได้แก่ทีม Mach me ผลิตภัณฑ์ กางเกงในแก้ปวดประจำเดือน , ทีม Passion ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์รวมการท่องเที่ยว Power spot ในไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นชา และ ทีม Cosmentic ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์จำหน่ายเครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย

โดยมี อาจารย์สถิร ทัศนวัฒน์, อาจารย์กฤษดา อาบสุวรรณ์ , อาจารย์เบญจพร สัธนรักษาเวศ, อาจารย์ธนภัทร สัธนรักษาเวศ , อาจารย์ศรันญู บุตรโคตร , อาจารย์วัชราภรณ์ กี่สวัสดิ์คอน และอาจารย์ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก  Coach และให้คำปรึกษานักศึกษาในการแข่งขันในครั้งนี้
#StartupThailandLeague2018
#SPUKK
#มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

By | 2018-05-07T04:37:10+07:00 May 7th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on เด็กเก่งศรีปทุม ขอนแก่น เข้ารอบระดับประเทศนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการ Startup Thailand League 2018 รับทุน 25,000 บาท

About the Author: