มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

//ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

By | 2018-10-04T13:56:12+00:00 April 27th, 2018|Categories: Hot News|Comments Off on ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

About the Author: