มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น, ท่านที่ปรึกษา คุณสิรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์, อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม และอาจารย์ชฎิล มาตรา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสาขาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ คุณชลนิติ ราชฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

ในการนี้ได้นำนักศึกษาดูงานในแผนกต่างๆ ด้านส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน และการบริการห้องพักของโรงแรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในสายวิชาชีพการโรงแรมอีกด้วย

ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) ที่ให้การสนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านความร่วมมือทางวิชาการที่มีส่วนสนุน และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการค่ะ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
#มหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่

By | 2018-04-27T02:42:56+07:00 April 27th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

About the Author: