มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชน ขก. เนื่องในงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น”

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชน ขก. เนื่องในงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชน ขก. เนื่องในงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 5 เมษายน 2561 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบหมายให้ผู้แทน โดย อาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์, ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ และ อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ เข้ามอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชนขอนแก่น เนื่องในงาน “2 ทศวรรษ สมาคม สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

By | 2018-04-18T02:35:23+00:00 April 18th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: