ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของ พณฯ ท่าน Liao Jun Yu กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

//ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของ พณฯ ท่าน Liao Jun Yu กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของ พณฯ ท่าน Liao Jun Yu กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะผู้แทน ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี นำทีมโดยอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์, ดร.จักรพันธุ์จันทร์เจริญ และอาจารย์วิรัตน์ ใจสา เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของ พณฯ ท่าน Liao Jun Yu กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

By | 2018-04-03T01:54:40+07:00 April 3rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: