นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

//นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) สนามที่ 1 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018 จำนวน 5 ทีม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อาจารย์ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก และ อาจารย์กฤษดา อาบสุวรรณ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

#SPUKK #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

By | 2018-03-26T03:34:53+07:00 March 26th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: