มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

//นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมแข่งขัน นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) โครงการ Startup Thailand League 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) สนามที่ 1 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2018 จำนวน 5 ทีม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อาจารย์ภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก และ อาจารย์กฤษดา อาบสุวรรณ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

#SPUKK #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

By | 2018-03-26T03:34:53+00:00 March 26th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: