ตัวแทน รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 และฟังปาฐกถาพิเศษ

//ตัวแทน รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 และฟังปาฐกถาพิเศษ

ตัวแทน รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 และฟังปาฐกถาพิเศษ

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น(ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์) นำทีมโดยอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์, อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์, อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล, อาจารย์ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล และอาจารย์ศรันยู บุตรโครต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 และฟังปาฐกถาพิเศษ โดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานอาวุโสหอการค้าไทย ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

และสภาหอการค้าไทยได้มอบเข็มเกียรติคุณแก่ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ในฐานะสมาชิกตลอดชีพ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการของสภาหอการค้าไทยที่ดีเสมอมา

ในโอกาสนี้ท่านรองอธิการบดี ได้มอบให้ทีมคณาจารย์เป็นตัวแทน เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัด อีกด้วย

By | 2018-03-26T03:16:36+07:00 March 26th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: