ตลาดต้นตาล จับมือ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ภาษา พาฝัน ชวนกัน เล่าเรื่อง” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ

//ตลาดต้นตาล จับมือ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ภาษา พาฝัน ชวนกัน เล่าเรื่อง” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ

ตลาดต้นตาล จับมือ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ภาษา พาฝัน ชวนกัน เล่าเรื่อง” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ

ตลาดต้นตาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเสนอ กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ …”ภาษา พาฝัน รวมกัน เล่าเรื่อง”

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.  เวทีกลางตลาดต้นตาล

ภายในงานพบกับ กิจกรรมใช้ภาษาไทย แสนหรรษา นำพาสู่โลกจินตนาการ ที่ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถเป็นจริงได้ คนรักมรดกไทย รักการอ่าน รักหนังสือเด็ก ห้ามพลาด!!!

กำหนดการ

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๘.๔๕ น.   เปิดงาน และ กิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล

เวลา ๑๘.๔๕ น. – ๑๙.๐๐ น.   การเล่าเรื่อง “มรดกไทยที่ฉันรัก”

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๑๕ น.    ละคร “ภาษา พาฝัน รวมกัน เล่าเรื่อง”

เวลา ๒๐.๑๕ น. – ๒๐.๓๐ น.    การเล่าเรื่อง “การอ่านที่ฉันรัก”

เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.    ละคร “ดารารัตน์” (ประชาสัมพันธ์)

เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๑.๑๕ น.    การเล่าเรื่อง “หนังสือเด็กที่ฉันรัก”

เวลา ๒๑.๑๕ น. – ๒๑.๓๐ น.    กิจกรรมเกมส์ชิงรางวัล และ ปิดงาน

#SPUKK #ตลาดต้นตาล #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ขอนแก่น #ภาษา #พาฝัน #ชวนกัน #เล่าเรื่อง #วันอนุรักษ์มรดกไทย #วันรักการอ่าน #วันหนังสือเด็กแห่งชาติ #วันหนังสือเด็กนานาชาติ #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ #ดารารัตน์

By | 2018-03-23T08:17:36+07:00 March 23rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: