มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

อาจารย์ ชฎิล มาตราได้รับเชิญในการบรรยาย”การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในหลักสูตร การพัฒนาด้านภาษาและเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแท็กซี่”

//อาจารย์ ชฎิล มาตราได้รับเชิญในการบรรยาย”การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในหลักสูตร การพัฒนาด้านภาษาและเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแท็กซี่”

อาจารย์ ชฎิล มาตราได้รับเชิญในการบรรยาย”การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในหลักสูตร การพัฒนาด้านภาษาและเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแท็กซี่”

วันที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์ ชฎิล มาตรา อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญในการบรรยาย หัวข้อ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในหลักสูตร การพัฒนาด้านภาษาและเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแท็กซี่  ณ โรงแรมลาวิลล่า จ.ขอนแก่น จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

By | 2018-03-20T08:43:47+00:00 March 20th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: