มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

สื่อสารองค์กร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ จ.หนองคาย ประตูสู่กรุงเวียงจันทน์

//สื่อสารองค์กร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ จ.หนองคาย ประตูสู่กรุงเวียงจันทน์

สื่อสารองค์กร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ จ.หนองคาย ประตูสู่กรุงเวียงจันทน์

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จ.หนองคาย และภริยา นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย
(ท่านผู้ว่ารณชัย-นายกวัชรินทร์ จิตรวิเศษ)
กรุณาให้เกียรติเชิญ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ไปเยือนหนองคาย เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่องโลจิสติกและการขนส่ง รวมทั้งด้านการศึกษาของเยาวชน เพื่อขยายความร่วมมือกันระหว่าง จ.หนองคาย กับ ม.ศรีปทุม ขอนแก่นแบบบูรณาการความร่วมมือต่อไป

รวมพลังกันขับเคลื่อน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อความเป็นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดไป

By | 2018-03-20T02:39:15+00:00 March 20th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: