มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าว

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าว

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำทีมโดยผู้บริหาร และคณาจารย์ อาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์, ดร.จักรพันธ์ จันทร์เจริญ, อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว, อาจารย์ชฎิล มาตรา และ อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมอวยพร เนื่องในวันนักข่าว ที่หมู่บ้านวราสิริ (บึงแก่นนคร)

By | 2018-03-06T04:26:05+00:00 March 6th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: