มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ทัศนศึกษา เก็บเส้นทาง นครราชสีมา- กาญจนบุรี – นครปฐม

//ทัศนศึกษา เก็บเส้นทาง นครราชสีมา- กาญจนบุรี – นครปฐม

ทัศนศึกษา เก็บเส้นทาง นครราชสีมา- กาญจนบุรี – นครปฐม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงพื้นที่ทัศนศึกษา เก็บเส้นทางและฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เส้นทาง นครราชสีมา- กาญจนบุรี – นครปฐม ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา TMT223การวางแผนและจัดนำเที่ยว และรายวิชา TMT224งานมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวฯ และอาจารย์วนิดา อ่อนละมัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ระหว่างวิทยาเขตกรุงเทพฯ และขอนแก่น ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายใต้ ธีม BOHEMIAN NIGHT PARTY SPU  เพื่อสานสัมพันธ์สายใยของนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
#48ปีศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #SPUKK
CoTH🌟College of Tourism and Hospitality
Sripratum University Khonkaen⭐️ SPUKK

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
By | 2018-03-02T09:23:46+00:00 March 2nd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: