มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กว่า 70 ชีวิต ร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา”

//คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กว่า 70 ชีวิต ร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กว่า 70 ชีวิต ร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา”

SPUKK : คณาจารย์และนศ. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา” ตลอด 2 วันเต็ม กับตัวจริงในวงการสื่อยุคดิจิทัล ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

อ.กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปะอุไร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กว่า 70 ชีวิต ร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น , สมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี , สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.สุเมธ สุวรรณเนตร และอ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล ร่วมกำกับดูแลการเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0 : ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” , “รู้ทันสื่อโฆษณาเกินความจริง” เป็นต้น โดยวิทยากรตัวจริง ประสบการณ์จริง ในวงการสื่อยุคดิจิทัล ตลอด 2 วันเต็ม

#จัดเต็มงานเบื้องหน้า #จัดแน่นงานเบื้องหลัง #เป็นเจ้าของกิจการในยุคดิจิทัล #คณะนิเทศศาสตร์ #สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ขอนแก่น #เรียนกับตัวจริง #ประสบการณ์จริง #รู้เท่าทันสื่อโฆษณา #โรงแรมโฆษะ #สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ #วิทยุ #สื่อออนไลน์ #ภาคอีสาน #สมาคมสื่อมวลชน #สมาคมนักจัดรายการวิทยุ #อุดรธานี #สมาคมวิทยุและสื่อมวลชน #ร้อยเอ็ด #ชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง #SPUKK

By | 2018-02-21T02:22:34+00:00 February 21st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: