มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมงาน ฉลองครบรอบ 50 ปี รร.มหาไถ่ภาคฯ

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมงาน ฉลองครบรอบ 50 ปี รร.มหาไถ่ภาคฯ

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมงาน ฉลองครบรอบ 50 ปี รร.มหาไถ่ภาคฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ , อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว และอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ ตัวแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์)  เข้าร่วมงาน “ฉลองครบรอบ 50 ปี” การก่อตั้งโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By | 2018-02-12T10:02:42+00:00 February 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: