มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดอบรม “การบัญชีเบื้องต้น” ให้กับ นศ.สหกิจ

//คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดอบรม “การบัญชีเบื้องต้น” ให้กับ นศ.สหกิจ

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดอบรม “การบัญชีเบื้องต้น” ให้กับ นศ.สหกิจ

SPUKK: วันที่ 10- 12 มกราคม 2561 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาสหกิจ ในเรื่อง”การบัญชีเบื้องต้น” บรรยายโดย อาจารย์ชมชไม พงศ์ศรีโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

By | 2018-02-08T09:35:29+00:00 February 8th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: