มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

SPUKK ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ ครั้งที่ 5

//SPUKK ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ ครั้งที่ 5

SPUKK ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ ครั้งที่ 5

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วม ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดย SPUKK YOUNG LEADER , สำนักงานกิจการนักศึกษา และชมรมคุณธรรมจริยธรรม วันนี้… เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง กันอย่างแช่มชื่น รับเดือนแห่งความรัก

By | 2018-02-06T10:40:02+00:00 February 6th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: