มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรและประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

//กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรและประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประทานปริญญาบัตรและประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และมหาบัณฑิต บริเวณหน้าอาคาร 4 เวลา 08.00-09.00 น.

  1. คณะนิติศาสตร์
  2.  คณะนิเทศศาสตร์
  3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  5. คณะบริหารธุรกิจ
  6. คณะบัญชี
  7. มหาบัณฑิต
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

ขั้นตอนการซ้อมรับปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการซ้อมรับปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี

การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษา

By | 2018-02-09T09:35:15+00:00 February 1st, 2018|Categories: Hot News|0 Comments

About the Author: