มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัคร ป.โท 61 สมัครวันนี้ รับทุนกว่า 40,000 บาท

/, NEWS & ACTIVITIES/ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัคร ป.โท 61 สมัครวันนี้ รับทุนกว่า 40,000 บาท

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัคร ป.โท 61 สมัครวันนี้ รับทุนกว่า 40,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมรับทุนกว่า 40,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท 61

  1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

ลงทะเบียนเรียนวันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 รับทุน 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 20%(มูลค่าประมาณ 40000 บาท) ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดทั้งหลักสูตร

1. ข้าราชการ พนักงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ คู่สมรส และบุตรของบุคลากร
2. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม คู่สมรส และ บุตรของศิษย์เก่า
3. กรณีมีผู้ลงทะเบียนจากหน่วยงานเดียวกันเกิน 5 คน
4. กองกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ศาลแรงงานกลาง,กรมสอบสวนคดีพิเศษ
6. สำนักงานอัยการสูงสุด
7. กำลังพลกองทัพบก
8. กรมการปกครองท้องถิ่น
9. บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
12. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครทุกวัน 08.30-16.30 น.

สอบถามโทร 043-224111 ,093-5848424,082-3010801

By | 2018-02-01T14:37:44+00:00 February 1st, 2018|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: