มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับผู้กู้ กรอ.กยศ. รหัส 57-60

/, NEWS & ACTIVITIES/กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับผู้กู้ กรอ.กยศ. รหัส 57-60

กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับผู้กู้ กรอ.กยศ. รหัส 57-60

By | 2018-01-30T10:21:30+00:00 January 30th, 2018|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: