มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

วันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี, อาจารย์สิรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี และอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ หัวหน้างานด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น

By | 2018-01-22T09:57:42+00:00 January 19th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: