มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จาก TOM STUDIO KHONKAEN

//คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จาก TOM STUDIO KHONKAEN

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จาก TOM STUDIO KHONKAEN

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้รับเกียรติจากคุณปิยะ พูลนิติพร (อ.ทอม) ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและผู้บริหารสตูดิโอขนาดใหญ่ชื่อดังของขอนแก่น “TOM STUDIO KHONKAEN” มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง “การใช้ดนตรีและเสียงประกอบในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” โดยมีอาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ และหัวหน้างานศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษามีความสุขและตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพื่องานสหกิจศึกษาและการใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่นต่อไป

#จัดเต็มงานเบื้องหน้า #จัดแน่นงานเบื้องหลัง #เป็นเจ้าของกิจการในยุคดิจิทัล #คณะนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ขอนแก่น #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TOM_STUDIO_KHONKAEN #SPUKK

By | 2018-01-17T10:07:23+00:00 January 17th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: