มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

//วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน และอาจารย์ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณโรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
1. การทำธุกิจผ่านสื่อออนไลน์

  • E-commerce คือ จะแบ่งออกเป็น ด้านการจัดการการตลาด และด้านการบริการ การหาข้อมูลจากโซเชียลหรือแม้แต่การถามราคา การทำธุรกรรมซื้อขายบน Internet นี่ก็ถือเป็น E-Commerce
    Lazada ทำการโฆษณา อาทิตย์ละ 4,000,000 บาท การเพิ่มยอดขาย
    *** การซื้อของบน Facebook และ IG
    *** การทำโลจิสติกส์ส่งของยังไงให้รวดเร็ว ให้พิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
  • E-Logistic มุ่งเน้นผู้บริโภค เพราะผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าตามใจผู้ผลิตได้จะต้องตามใจผู้บริโภค มาจากการขับเคลื่อน E-Commerce ทำให้เกิดการประหยัด มี Logistic เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในตัว E-Commerce จะประกอบไปด้วย วางแผนโลจิสติกส์ ,อาศัยการเคลื่อนย้าย ส่วนมากกลุ่มประเทศยุโรปจะจัดการเก่ง เช่น ประเทศอเมริกา มีหลายระดับ B2C เยอะสุด  ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ E-Logistic
    E-Logistic ใช้คนดำเนินการสำคัญที่สุด จะต้องมีประสิทธิภาพ Speed ตอบโจทย์เรื่อง Cost เพื่อ Time มากขึ้น ให้แก่สินค้าหรือบริการ จะต้องส่งของถึงปลายทางให้ครบถ้วน สามารถจับคู่เรื่องการขนส่งกับขีดความสามารถการขนส่งเข้าด้วยกันได้

นอกจากนี้ยังมีบรรยายจากเจ้าหน้าที่จาก SCB เรื่องการแนะนำการ Mobile Banking เพราะเป็นยุคของผู้บริโภค ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้ประชาชนเป็นสังคมไร้เงินสด เพื่อลด Cost ต่างๆ เพราะกว่าจะได้เงินสดออกมาต้องเสียค่าขั้นตอนการผลิตโดยมาก ดังนั้นจึงมีการลดการใช้เงินสด ธนาคารต่างๆใช้คิวอาร์โค้ด ยกธนาคารไปอยู่ใน App ซึ่งทั้งทางธนาคารและผู้บริโภคจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

2. แนะนำการใช้โปรแกรม LTMA เป็นโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลต่างๆ รถร่วมการใช้งาน เป็นต้น

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

By | 2018-01-16T15:03:32+00:00 January 16th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: