มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี

//วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี เวลา 08.39 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ต่อมาเวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระคเชนทร์เทพ สุเทโวแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระคเชนทร์เทพ สุเทโว รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าเป้า(ร่มป่าตอง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติต่อไป ดั่งปรัชญาว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัย พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
By | 2018-01-15T13:15:10+00:00 January 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: