มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบหมาย อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ ร่วมงาน”Sparkling Night”

//รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบหมาย อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ ร่วมงาน”Sparkling Night”

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบหมาย อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ ร่วมงาน”Sparkling Night”

วันที่ 6 มกราคม 2561 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) มอบหมายอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2018 “Sparkling Night” จัดโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล

By | 2018-01-08T10:56:43+00:00 January 8th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: