มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

อบรมเชิงนโยบาย “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมี​ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

//อบรมเชิงนโยบาย “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมี​ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

อบรมเชิงนโยบาย “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมี​ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

วันที่ 5 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงนโยบาย เรื่อง “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมี​ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายครั้งนี้

By | 2018-01-05T13:56:00+00:00 January 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: