มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว.

//รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว.

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น อ.สรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี และ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและ USR ม.ศรีปทุม ขอนแก่น  เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว. ในฐานะที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนกิจการของ พอ.สว. จ.ขอนแก่น ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ม.ศรีปทุม ณ โรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Princess Mother’s Medical Volunteer – PMMV) ชื่อย่อ พอ.สว. เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป

(ภาพโปรดเกล้าฯ พระราชทาน)

By | 2017-12-15T11:10:01+00:00 December 15th, 2017|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: