สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงละครเวที เรื่อง”ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING”

//สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงละครเวที เรื่อง”ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING”

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงละครเวที เรื่อง”ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING”

SPUKK : นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดการแสดงละครเวที เรื่อง …

“ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING”

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกฤษณา พิมานการ์เด้น บูติคโฮเทล ขอนแก่น เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 (3 รอบ) โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิขอ