นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62 Blocs

//นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62 Blocs

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62 Blocs

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62  Blocs

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 นักศึกษาศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้นำผลงานในรายวิชา MGT 372 การสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิชาที่ต่อจากวิชา MGT 371 สาระสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ โดยให้นักศึกษานำความรู้จากทั้ง 2 วิชา มาใช้ในการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจจริง โดยมีการออกร้านที่บริเวณตลาด 62 blocs งานนี้นับเป็นการฝึกประสบการณ์ การเป็นเจ้าของธุรกิจจริงให้กับนักศึกษาที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนอีกด้วย

#มากกว่าวิชาการ คือประสบกาณ์ที่ได้เรียนรู้

By | 2017-12-12T09:39:42+07:00 December 12th, 2017|Categories: NEWS & ACTIVITIES|194 Comments

About the Author: