มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

การสั่งจองชุดครุย

//การสั่งจองชุดครุย

การสั่งจองชุดครุย

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ห้อง 1-105 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าทึ่ทำการวัดตัวให้ และทำการชำระเงิน ณ จุดรับจองชุดครุย

รายละเอียดและราคาชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย ค่าเช่า ค่ามัดจำ (ได้คืนหลังคืนชุด) รวมจ่าย
ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด) 600 1,000 1,600
ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ) 600 1,000 1,600
ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) 300 400 700
กรณีตัดใหม่/ซื้อ ชุดละ
ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาตรี (ครบชุด) 1,950
ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาโท (ครบชุด) 2,050
เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เฉพาะเสื้อ) 1,600
แถบ + โลโก้ ปริญญาตรี (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) 450
แถบ + โลโก้  ปริญญาโท (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) 500
โลโก้ 150

ตัวอย่างแถบสี

ระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การแต่งกายเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ชาย หญิง (กรณีรับราชการและประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ)

ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ชาย)
 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
 • สวมครุยทับ
 • สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
 • สวมรองเท้าหนังสีดำล้วน ไม่มีลวดลายและโลหะแทรก
 • ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย
 • ไม่สวมแว่นตาสีดำ หรือสีเข้ม หรือเคลือบสารสะท้อนแสง
 • ทรงผมสั้นสุภาพ หวีเรียบร้อย
 • ไม่ไว้หนวด หรือเครา
 • ไม่ไว้เล็บยาว
 • ไม่ใช้เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
ข้าราชการทหาร-ตำรวจ
 • ชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวน
 • แต่งเครื่องแบบปกติ คอพับ แขนยาว
 • สวมครุยทับเครื่องแต่งกาย
  *ข้อปฏิบัติอื่นๆ เหมือนกับข้าราชการพลเรือน

  • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว คาดกระบี่กับสามชาย ถุงมือสีขาว
  • สวมครุยทับ
ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (หญิง)
 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
 • สวมครุยทับ
 • กรณีสวมถุงน่อง ให้สวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านั้น ไม่มีลวดลาย
 • สวมรองเท้าหนังสีดำล้วนหุ้มส้นแบบคัทชู ไม่ฉลุลวดลาย หรือมีเครื่องประดับแทรก ไม่ควรใช้ส้นสูงหรือแหลมเกินไป
 • ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย
 • ไม่สวมแว่นตาสีดำ หรือสีเข้ม หรือเคลือบสารสะท้อนแสง
 • ห้ามปล่อยผมยาวหรือสยายผม และไม่ติดเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ที่สะท้อนแสงหรือเป็นโลหะ (ยกเว้นโบว์สีดำล้วนและไม่มีโลหะหรือวัสดุอื่นแทรก)
 • ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว
 • ไม่สวมเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น
 • ห้ามสวมต่างหู
ข้าราชการทหาร-ตำรวจ
 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
 • สวมครุยทับ
  *ข้อปฏิบัติอื่นๆ เหมือนกับข้าราชการพลเรือน
ผู้สำเร็จการศึกษา ชาย หญิง (กรณีบุคคลทั่วไป)

ชาย

 • สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาว สวมชุดสากล (สูท)ทั้งเสื้อและกางเกงทรงสแลกสีเดียวกัน (ใช้สีดำหรือกรมท่า) ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย กรณีเป็นนักบวชให้สวมชุดนักบวชตามประเพณีนิยม
 • สวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
 • สวมรองเท้าหนังสีดำล้วน ไม่มีลวดลายและโลหะแทรก
 • สวมครุยทับ
 • ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย
 • ไม่สวมแว่นตาสีดำ หรือสีเข้ม หรือเคลือบสารสะท้อนแสง
 • ทรงผมสั้นสุภาพ หวีเรียบร้อย ไม่ทำสีและ
 • ไฮไลท์สีต่างๆ
 • ไม่ไว้หนวด หรือเครา
 • ไม่ไว้เล็บยาว
 • ไม่ใช้เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามสวมต่างหู

หญิง

 • สวมเสื้อเครื่องแบบสถาบัน ติดเข็ม เครื่องหมายสถาบัน กลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงทรงตรงสีดำหรือกรมท่ามีความยาวระดับคลุมหัวเข่า ห้ามจับจีบ หรือย้วย หรือทบป้ายด้านใดด้านหนึ่ง ห้ามผ่าขาด กรณีเป็นนักบวชให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี
 • กรณีสวมถุงน่อง ให้สวมถุงน่องยาว สีเนื้อเท่านั้น ไม่มีลวดลาย
 • สวมรองเท้าหนังสีดำล้วน หุ้มส้น แบบคัทชูไม่ฉลุลวดลาย หรือมีเครื่องประดับแทรก ไม่ควรใช้ส้นสูงหรือแหลมเกินไป
 • สวมครุยทับ
 • ไม่ติดดอกไม้บนเสื้อครุย
 • ไม่สวมแว่นตาสีดำ หรือสีเข้ม หรือเคลือบสารสะท้อนแสง
 • ถ้าปล่อยผมยาว ให้เปิดด้านซ้าย ห้ามสยายผม และไม่ทำสีและไฮไลท์สีต่างๆ และไม่ติดเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ที่สะท้อนแสงหรือเป็นโลหะ (ยกเว้นโบว์สีดำล้วนและไม่มีโลหะหรือวัสดุอื่นแทรก)
 • ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว
 • ไม่สวมเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามสวมต่างหู
การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษามีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่เกิน 7 เดือน และสภาพร่างกายต้องมีความพร้อม)
 • ผู้สำเร็จการศึกษามีครรภ์ที่จะเข้ารับปริญญา  อนุโลมให้ใช้ชุดคลุมท้องสีขาว ผ้าเนื้อหนาพอสมควร
By | 2018-01-05T13:36:15+00:00 December 12th, 2017|Categories: Hot News|110 Comments

About the Author:

110 Comments

 1. Cialis generika 25/04/2018 at 10:40 AM

  cialis 20mg prix en pharmacie http://cialisvus.com/

  Appreciate it! Ample facts!

 2. Cialis online 10/05/2018 at 9:56 AM

  cialis canada http://cialisbuys.com/

  Regards, Plenty of postings.

 3. Cialis generic 26/05/2018 at 5:27 PM

  buy cialis online http://cialisonl.com/

  Awesome postings, With thanks.

 4. Buy cialis 27/05/2018 at 6:52 PM

  cialis 5 mg http://cialisees.com/

  With thanks! I like it!

 5. writeaessay 28/05/2018 at 12:32 AM

  do my essay for me http://gsgfsdgfdhjhjhj.com/

  Cheers. Quite a lot of advice!

 6. Buy cialis 29/05/2018 at 10:56 PM

  cheap cialis http://cialisky.com/

  Appreciate it. Numerous info!

 7. Buy cialis 31/05/2018 at 12:13 AM

  cialis kaufen http://cialisiv.com/

  Kudos! Useful information.

 8. Google 27/06/2018 at 7:54 AM

  Google

  Please check out the websites we comply with, such as this a single, because it represents our picks through the web.

 9. cancun transfers 01/07/2018 at 5:06 AM

  cancun transfers

  […]Here is an excellent Blog You may Obtain Intriguing that we Encourage You[…]

 10. Philly Food 01/07/2018 at 8:43 AM

  Philly Food

  […]we prefer to honor quite a few other internet web sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 11. Latest Magnus Abe news 01/07/2018 at 6:54 PM

  Latest Magnus Abe news

  […]the time to read or pay a visit to the subject material or websites we’ve linked to below the[…]

 12. سكس 02/07/2018 at 4:53 AM

  سكس

  […]one of our visitors lately advised the following website[…]

 13. fulton bail bond 02/07/2018 at 8:34 AM

  fulton bail bond

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms also […]

 14. apps for pc download 02/07/2018 at 4:45 PM

  apps for pc download

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 15. cash for junk cars 02/07/2018 at 9:25 PM

  cash for junk cars

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless definitely worth taking a search, whoa did one particular learn about Mid East has got more problerms at the same time […]

 16. escape room athens 03/07/2018 at 6:17 AM

  escape room athens

  […]the time to read or pay a visit to the content or web-sites we have linked to beneath the[…]

 17. free download for pc windows 03/07/2018 at 12:32 PM

  free download for pc windows

  […]the time to read or take a look at the subject material or internet sites we have linked to beneath the[…]

 18. apps download for pc 03/07/2018 at 6:04 PM

  apps download for pc

  […]that could be the finish of this write-up. Here you will uncover some sites that we assume you’ll enjoy, just click the links over[…]

 19. James Wellbeloved Dog and Cat Food 04/07/2018 at 12:52 AM

  James Wellbeloved Dog and Cat Food

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a search, whoa did 1 discover about Mid East has got much more problerms at the same time […]

 20. pc app free download 04/07/2018 at 5:50 AM

  pc app free download

  […]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are basically worth a go through, so have a look[…]

 21. Abraaj 04/07/2018 at 11:44 AM

  Abraaj

  […]we came across a cool web-site that you just may well love. Take a search for those who want[…]

 22. cheap hoverboard 04/07/2018 at 6:30 PM

  cheap hoverboard

  […]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get quite a bit of link adore from[…]

 23. Cream with snow algae. 04/07/2018 at 6:51 PM

  Cream with snow algae.

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they’re truly really worth a go through, so possess a look[…]

 24. تسويق صفحة الفيس بوك

  […]we came across a cool site that you simply could enjoy. Take a appear for those who want[…]

 25. Clit Hummer Toy 06/07/2018 at 4:55 AM

  Clit Hummer Toy

  […]Every once inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath are the most current internet sites that we opt for […]

 26. محاماة في جدة مكة المكرمة

  […]very few internet websites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 27. شركة تعهدات دمشق سوريا

  […]one of our visitors not long ago suggested the following website[…]

 28. sex furniture 07/07/2018 at 12:08 AM

  sex furniture

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to because we assume they’re worth visiting[…]

 29. lesbian double ended dildo 07/07/2018 at 8:24 AM

  lesbian double ended dildo

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 30. download games for windows 10 07/07/2018 at 1:53 PM

  download games for windows 10

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link appreciate from[…]

 31. where to buy phenq 07/07/2018 at 1:59 PM

  where to buy phenq

  […]we came across a cool internet site that you simply may possibly delight in. Take a search in case you want[…]

 32. ninebot 08/07/2018 at 1:11 AM

  ninebot

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we think they may be really worth visiting[…]

 33. pc app for windows 10 08/07/2018 at 6:09 AM

  pc app for windows 10

  […]Here is a good Blog You might Come across Fascinating that we Encourage You[…]

 34. free software download for windows 10

  […]we like to honor quite a few other online web-sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 35. pc app free download 08/07/2018 at 5:29 PM

  pc app free download

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a whole lot of link enjoy from[…]

 36. differentiate between weir and barrage

  […]we prefer to honor lots of other web websites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 37. seo service 09/07/2018 at 6:00 PM

  seo service

  […]the time to study or take a look at the content material or websites we’ve linked to beneath the[…]

 38. Biz Carlton 09/07/2018 at 7:25 PM

  Biz Carlton

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are really worth a go via, so possess a look[…]

 39. buy hoverboard 09/07/2018 at 8:26 PM

  buy hoverboard

  […]just beneath, are many completely not associated web pages to ours, having said that, they’re certainly worth going over[…]

 40. حبوب سايتوتك للبيع في الامارات

  […]very handful of sites that take place to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 41. IT Support 10/07/2018 at 7:45 AM

  IT Support

  […]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

 42. free phone cases 10/07/2018 at 10:17 AM

  free phone cases

  […]below you will locate the link to some internet sites that we think you’ll want to visit[…]

 43. office number 11/07/2018 at 7:57 AM

  office number

  […]Here are a number of the websites we advise for our visitors[…]

 44. christian dogma 11/07/2018 at 8:18 PM

  christian dogma

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got additional problerms too […]

 45. Excellence in leadership 12/07/2018 at 3:54 AM

  Excellence in leadership

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 46. office 365 kaina 12/07/2018 at 4:17 AM

  office 365 kaina

  […]please stop by the web sites we comply with, which includes this one, because it represents our picks from the web[…]

 47. stock market 12/07/2018 at 12:58 PM

  stock market

  […]check below, are some totally unrelated sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 48. online stock trading 12/07/2018 at 8:20 PM

  online stock trading

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 49. Prijs vergelijken 12/07/2018 at 10:17 PM

  Prijs vergelijken

  […]always a big fan of linking to bloggers that I like but really don’t get lots of link appreciate from[…]

 50. gifts for dad 14/07/2018 at 12:27 AM

  gifts for dad

  […]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 51. hulu prepaid 14/07/2018 at 10:53 AM

  hulu prepaid

  […]Here are a few of the websites we advise for our visitors[…]

 52. Coach 15/07/2018 at 4:03 AM

  Coach

  […]here are some hyperlinks to internet sites that we link to since we think they’re worth visiting[…]

 53. denver limo 15/07/2018 at 12:14 PM

  denver limo

  […]we came across a cool internet site that you simply may possibly take pleasure in. Take a search in the event you want[…]

 54. http://jerseycity-exterminator.com 16/07/2018 at 6:37 PM

  http://jerseycity-exterminator.com

  […]we came across a cool web page which you might take pleasure in. Take a appear in case you want[…]

 55. FS 19 mods 16/07/2018 at 10:41 PM

  FS 19 mods

  […]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get lots of link really like from[…]

 56. MILF Porn Online 17/07/2018 at 2:08 AM

  MILF Porn Online

  […]we came across a cool web site that you just may enjoy. Take a look in case you want[…]

 57. east coast tasmania 18/07/2018 at 10:14 AM

  east coast tasmania

  […]Every once in a when we opt for blogs that we read. Listed below are the most current internet sites that we choose […]

 58. yoyomedia login 18/07/2018 at 1:45 PM

  yoyomedia login

  […]Every after inside a whilst we select blogs that we read. Listed beneath would be the newest websites that we opt for […]

 59. Endless game 18/07/2018 at 6:24 PM

  Endless game

  […]always a big fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a lot of link really like from[…]

 60. how to charge your bunny bright vibrators

  […]below you will discover the link to some internet sites that we consider you should visit[…]

 61. dildo review 19/07/2018 at 11:48 AM

  dildo review

  […]below you will come across the link to some web-sites that we think you need to visit[…]

 62. music news 20/07/2018 at 2:28 AM

  music news

  […]we prefer to honor many other web websites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 63. Malaysian peruvian indian remy Brazilian Hair wigs extensions wholesale quick delivery discount price

  […]Every after in a while we pick blogs that we study. Listed below are the most current web sites that we choose […]

 64. Dog adventurer 21/07/2018 at 1:56 AM

  Dog adventurer

  […]The information and facts talked about in the report are a number of the ideal accessible […]

 65. mp3 22/07/2018 at 4:42 AM

  mp3

  […]just beneath, are many completely not associated web-sites to ours, nevertheless, they may be surely worth going over[…]

 66. IT Support 22/07/2018 at 6:22 AM

  IT Support

  […]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 67. den rozhdeniya 24 dekabrya 22/07/2018 at 1:17 PM

  den rozhdeniya 24 dekabrya

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did a single learn about Mid East has got far more problerms too […]

 68. logo design Edinburgh 22/07/2018 at 9:50 PM

  logo design Edinburgh

  […]below you will discover the link to some internet sites that we think you ought to visit[…]

 69. Prazdniki s 17 avgusta po 16 noyabrya 23/07/2018 at 12:01 AM

  Prazdniki s 17 avgusta po 16 noyabrya

  […]The info mentioned in the write-up are a few of the ideal offered […]

 70. jesus christ quiz 23/07/2018 at 10:16 AM

  jesus christ quiz

  […]we like to honor quite a few other web web pages around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 71. rottweiler puppies 23/07/2018 at 11:34 PM

  rottweiler puppies

  […]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 72. how to download songs from youtube and convert into mp3

  […]just beneath, are quite a few absolutely not connected sites to ours, however, they’re surely really worth going over[…]

 73. Dance Lessons 26/07/2018 at 4:59 AM

  Dance Lessons

  […]very few internet sites that happen to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 74. Interieur inspiratie 26/07/2018 at 7:15 AM

  Interieur inspiratie

  […]just beneath, are quite a few entirely not associated web-sites to ours, however, they’re certainly really worth going over[…]

 75. there 26/07/2018 at 7:38 AM

  there

  […]just beneath, are several completely not connected web pages to ours, however, they may be surely really worth going over[…]

 76. celine 26/07/2018 at 9:02 PM

  celine

  […]The information and facts mentioned in the post are a few of the very best accessible […]

 77. custom printed patches 27/07/2018 at 1:12 PM

  custom printed patches

  […]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a whole lot of link adore from[…]

 78. website designing company in karol bagh

  […]we like to honor numerous other online web sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 79. garden 30/07/2018 at 2:05 AM

  garden

  […]The facts mentioned inside the article are some of the best obtainable […]

 80. vr forum 30/07/2018 at 2:31 AM

  vr forum

  […]always a large fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get lots of link love from[…]

 81. Google 30/07/2018 at 6:36 AM

  Google

  Very couple of web-sites that come about to become detailed below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out.

 82. beauty courses 30/07/2018 at 8:46 PM

  beauty courses

  […]we came across a cool website that you just may well take pleasure in. Take a look in case you want[…]

 83. tema su manzoni 30/07/2018 at 9:02 PM

  tema su manzoni

  […]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they may be truly worth a go by way of, so have a look[…]

 84. hair academy mumbai 31/07/2018 at 8:26 AM

  hair academy mumbai

  […]very few web sites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 85. Mobile Phones Prices in Sri Lanka 01/08/2018 at 5:45 AM

  Mobile Phones Prices in Sri Lanka

  […]one of our guests lately proposed the following website[…]

 86. nail art academy 01/08/2018 at 6:16 AM

  nail art academy

  […]the time to study or take a look at the subject material or internet sites we have linked to below the[…]

 87. skolko v godu nedel 02/08/2018 at 3:27 AM

  skolko v godu nedel

  […]The information mentioned within the write-up are a number of the very best accessible […]

 88. pc games free download for windows 10 02/08/2018 at 12:34 PM

  pc games free download for windows 10

  […]one of our visitors not too long ago recommended the following website[…]

 89. free pc games download 03/08/2018 at 2:22 AM

  free pc games download

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a good deal of link like from[…]

 90. افلام سكس 04/08/2018 at 3:52 AM

  افلام سكس

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 91. pc games free download full version for windows 10

  […]below you’ll locate the link to some web pages that we consider it is best to visit[…]

 92. Raw food certification Bali 04/08/2018 at 8:40 PM

  Raw food certification Bali

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did a single master about Mid East has got far more problerms as well […]

 93. pc games free download for mac 05/08/2018 at 10:36 AM

  pc games free download for mac

  […]usually posts some really interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 94. jewelry 05/08/2018 at 2:04 PM

  jewelry

  […]Here is a great Weblog You might Locate Intriguing that we Encourage You[…]

 95. male electric prostate vibrators 06/08/2018 at 2:32 AM

  male electric prostate vibrators

  […]below you will discover the link to some sites that we assume you should visit[…]

 96. Valentino Garavani 06/08/2018 at 9:48 AM

  Valentino Garavani

  […]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 97. Prada 06/08/2018 at 3:19 PM

  Prada

  […]Here are some of the web-sites we advocate for our visitors[…]

 98. YSL 06/08/2018 at 8:27 PM

  YSL

  […]check below, are some totally unrelated web-sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 99. Stella Mccartney 07/08/2018 at 4:46 AM

  Stella Mccartney

  […]Every after inside a though we decide on blogs that we study. Listed beneath would be the most current web pages that we opt for […]

 100. porno 08/08/2018 at 5:12 AM

  porno

  […]we came across a cool internet site that you just may enjoy. Take a search for those who want[…]

 101. free porn 08/08/2018 at 5:18 AM

  free porn

  […]we prefer to honor quite a few other world wide web web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 102. free download for windows pc 08/08/2018 at 8:54 AM

  free download for windows pc

  […]we came across a cool internet site which you might appreciate. Take a search for those who want[…]

 103. Interracial Porn 13/08/2018 at 9:00 AM

  Interracial Porn

  […]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 104. custom portrait 14/08/2018 at 12:12 AM

  custom portrait

  […]we came across a cool web-site that you may appreciate. Take a search if you want[…]

 105. free porn 14/08/2018 at 3:26 AM

  free porn

  […]The data mentioned inside the article are some of the ideal offered […]

 106. beauty 14/08/2018 at 8:52 AM

  beauty

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a great deal of link adore from[…]

 107. activiteiten 15/08/2018 at 2:26 AM

  activiteiten

  […]we came across a cool web site which you may possibly enjoy. Take a look in case you want[…]

 108. free download for pc windows 15/08/2018 at 8:59 AM

  free download for pc windows

  […]Here are some of the web pages we advocate for our visitors[…]

 109. Wellness 15/08/2018 at 12:58 PM

  Wellness

  […]check below, are some entirely unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 110. free download android apk download 16/08/2018 at 1:06 AM

  free download android apk download

  […]below you’ll uncover the link to some sites that we think it is best to visit[…]

Comments are closed.