มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ที่ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

//รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ที่ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ที่ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 คุณธนวรรษ พันเทษ รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา HTI312 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่3 และสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งด้วย

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

By | 2017-12-06T15:45:44+00:00 December 6th, 2017|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: