มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์”

//ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์”

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์”

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมี สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นแม่งาน จัดเตรียมนักศึกษาทุน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม (กำกับดูแลโดย คุณสุดารัตน์ ยมรัตน์ และคุณนิตยา กินบุญ) และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (กำกับดูแลโดย อ.สุเมธ สุวรรณเนตร และอ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล) เข้าช่วยงานในส่วนต่างๆ และทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญ ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานสื่อสาร
องค์กรฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด (ด้านแดนเซอร์) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด

ทั้งนี้ อ.สมเจตน์ ยามาเจริญ ผอ.สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับหน้าที่ประสานงาน ให้การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” ในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเข้าประชุมสรุป ณ ห้องประชุม ดร.มังกร – ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในวันนี้ (4 ธ.ค. 60) ทุกอย่างราบรื่น พร้อมสำหรับงานวันจริง (8-9 ธ.ค. 60) ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับผม ขอบคุณครับ

By | 2017-12-04T17:25:53+00:00 December 4th, 2017|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

About the Author: