มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

SPUKK : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

//SPUKK : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

SPUKK : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบริการการศึกษา จัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 สมารถดาว์โหลดได้ที่นี้

About the Author:

2 Comments

  1. Judi 12/05/2018 at 10:11 PM
  2. Aundre 22/07/2018 at 7:46 PM

    Wowza, problem solved like it never haedpnep.

Leave A Comment