สื่อประชาสัมพันธ์ 2017-11-04T23:37:10+07:00

ประวัติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ver. SPUKK
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของคนรุ่นใหม่ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง