มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

กองทุนกู้ยืมฯ กรอ. / กยศ. 2560

/กองทุนกู้ยืมฯ กรอ. / กยศ. 2560
กองทุนกู้ยืมฯ กรอ. / กยศ. 2560 2017-11-09T23:45:58+00:00