ผลงานนักศึกษา

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติโดยรับโจทย์จริงจากหน่วยงานภายนอก
+ ดูผลงาน

ข่าว-กิจกรรม

SPU KK : สุดยอด!!!นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 58 ร่วมรณรงค์ campaign ทิ้งขยะให้ถูกที่ มหาล…
+ ดูผลงาน

ผลงานคณาจารย์

ผลงานอันทรงคุณค่าของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงและมากด้วย…
+ ดูผลงาน

ผลงานมหาวิทยาลัย

ผลงานแห่งความภูมิใจ และทรงคุณค่าของมหาวิทยายาลัยศรีปทุม
+ ดูผลงาน

รางวัล

ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็น “ผู้กล้า” ท้าประลองในเวทีระดับชาติ
+ ดูผลงาน

ตำรา/เอกสารการสอน

ขุมทรัพย์ทางปัญญากับงานวิจัยที่เผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับชาติ
+ ดูผลงาน

Guru of Talk

ด้วยเชื่อว่า”สังคมเข้มแข็ง ชาติแข้มแข็ง”จึงนำไปสู่งานบริการสู่สังคม
+ ดูผลงาน

Hall of fame

รางวัลแห่งความภูมิใจ ตลอด 45 กว่าปี
+ ดูผลงาน