ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

SPUKK : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ SIPA : Tech Startup Club

21 ส.ค. 2559

  SPUKK : SIPA : Tech Startup Club

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (1 ใน 40 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก) กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมี ท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นพยาน
 • 241840

  SPUKK: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทาง ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  SPUKK : เปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นสู่ประตูอาเซียน “วันที่ 15-16 มกราคม 2560 ” >>> คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บร…

  ข่าว-กิจกรรมคณะ

  + ดูทั้งหมด