ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

SPUKK : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ SIPA : Tech Startup Club

21 ส.ค. 2559

  SPUKK : SIPA : Tech Startup Club

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (1 ใน 40 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก) กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมี ท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นพยาน
 • S__3522760

  SPUKK : ดร.สายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภาพวาดเยาวชนระดับ ม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)พระผู้พระราชทานนาม “ศรีปทุม”

  SPUKK :ประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 จัดโด…
  25600622_๑๗๐๖๒๒_0011

  SPUKK : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นได้จัดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Tech Startup Club (SPUKK)

  Tech Startup Club “สำหรับนักธุรกิจยุค ไทยแลน์ 4.0 ” ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ด…

  ข่าว-กิจกรรมคณะ

  + ดูทั้งหมด