ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

SPUKK : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ SIPA : Tech Startup Club

21 ส.ค. 2559

  SPUKK : SIPA : Tech Startup Club

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (1 ใน 40 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก) กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมี ท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นพยาน
 • 643535

  SPUKK : ขอแสดงความยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพของตน ใน KAEN STAR CHALLENGE หนึ่งใน กิจกรรมดีๆ ของเทศกาลหนังเมืองแคน#3 จนกรรมการตัดสินใจ ให้รางวัลชนะเลิศ

  SPUKK : รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักแสดงนำ Character ยอดเยี่ยม :นายจิรวัฒน์ อิ่มบุญสุ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านภาพ…
  639959

  SPUKK : ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ประกาศผู้เข้ารอบ การประกวดหนังสั้น และ KAEN STAR CHALLENGE

  SPUKK : งานเทศกาลหนังเมืองแคน KAEN FILM FESTIVAL ครั้งที่ 3 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย การประกวดหนัง…

  ข่าว-กิจกรรมคณะ

  + ดูทั้งหมด