ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

SPUKK : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ SIPA : Tech Startup Club

21 ส.ค. 2559

  SPUKK : SIPA : Tech Startup Club

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (1 ใน 40 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก) กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมี ท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นพยาน
 • 772569

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น “รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ที่ … สำนักงานกิจการนักศ…
  spukk สวดอภิธรรม ร.9_๑๗๐๘๐๔_0012

  SPUKK : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท…
  769994

  SPUKK : ค่ายออกแบบแสงเพื่องานศิลปะการแสดง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ M Theatre กทม.

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน จัดค่ายออกแบบแสงเพ…

  ข่าว-กิจกรรมคณะ

  + ดูทั้งหมด