ศิษย์เก่าอัพดท

 • mongkon

  มงคล แซ่เอ็ง

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 44
  อาชีพปัจจุบัน: ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 103 MHz. และผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท: Max Beat Travel.Co. Ltd
 • kornkamon

  กรกมล ศรีอักษร

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: Administrator Assistant
  บริษัท: Lamprell Asia Co., Ltd.
 • blank-80x80

  ชิษณุพงศ์ เจริญริธิกาญจน์

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: Guest Service Agent
  บริษัท: Skyy Hotel
 • blank-80x80

  ธวัชชัย กะปะหะ

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  อาชีพปัจจุบัน: Thai Chef de Partie
  บริษัท: โรงแรม Grand Hyatt Doha ประเทศการ์ต้า
 • blank-80x80

  คงคา ลอยเจียม

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 49
  อาชีพปัจจุบัน: ผู้ช่วยกุ๊กประจำราชอาณาจักรบาห์เรน
 • ratchadaporn

  รัชฎาพร ญาณวารี

  ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  รุ่น: 48
  อาชีพปัจจุบัน: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
  บริษัท: Emirate Airlines
  อีเมล์: ratchadaporn.yarnwaree@gmail.com
+ ดูทั้งหมด