super fake watches
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2020-09-16T15:09:33+07:00
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • ธุรกิจการบิน (ภาคปกติ)
  • การจัดการโรงแรมและไมซ์(ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)สาขาวิชาธุรกิจการบิน

"เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .
ที่ S P U K K A i r l i n e "

แลนดิ้งสู่ SPUKK Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย

 

จุดเด่น

"ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ
ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ ! "

หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co.Ltd.) บริษัทในการกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม
 

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- แอร์โฮสเตสและสจ๊วต (Cabin / Flight Attendant)
- พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff)
- งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- พนักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง (Airline Ticket Agent)
- พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Services)
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
- สายการบินชั้นนำในประเทศ : Thai Smile, Kan Air, Jet Asia Airways, Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok Airways, Orient Thai Airlines
- สายการบินชั้นนำทั่วโลก : Emirates, Singapore Airlines, Korean Air, Eva Air, Singapore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines, Etihad, Hainan Airlines, Etihad Airways, Qantas, Jetstar Asia, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Air China, Tigerair, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, Garuda Indonesia, Thai Aviation Services
- บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม
เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !

นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล กับสถานที่จริง สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง!


จุดเด่น

ดีกว่า ! กับห้องฝึกที่ทันสมัย
มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ !

จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! เพราะเราเรียนกับสถานที่จริงๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาศฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)
- ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
- ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
- พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- โรงแรมชั้นนำทุกแห่ง ภายในประเทศ
- โรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

เ รี ย น ไ ก ด์
แ บ บ กู รู รู้ จ ริ ง !
แพ็กกระเป๋าจัดทริปสุดเก๋ นำเส้นทางท่องเที่ยวได้ทุกที่ !

นำเที่ยวได้ทั่วโลก เตรียมพร้อมสู่การเป็นไกด์มืออาชีพกับเรา! การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ SPUKK เรียนไกด์แบบกูรูรู้จริง ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นสุดยอดไกด์ในด้านอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยว เน้นฝึกฝนทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ปฎิบัติจริง! เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงาน ให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์ได้เต็มที่ พร้อมบัตรไกด์ที่ได้ถึง 2 บัตร จัดทริปนำเที่ยวได้แบบรู้จริงทุกขั้นตอนได้อย่างมั่นใจ


จุดเด่น

ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง
ให้น้องๆ นำทริปนี้ได้สนุกกว่าใคร!

เพราะที่นี่ให้นักศึกษานำทริปได้เจ๋งกว่าใคร กับการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมฝึกปฏิบัติงาน ลงภาคสนามกับบริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ที่ร่วมมือกับทางสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสดีๆ ที่จะให้นักศึกษานำเที่ยวได้ไกลกว่าใคร กับการฝึกงานในถึงต่างประเทศ

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานประสานงานทัวร์
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
- พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
- พนักงานวางแผนนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
- นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทษไทย
- บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
- Mango All Range Co., Ltd.
- กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
- บริษัททัวร์ชั้นนำต่างๆในประเทศ
- บริษัททัวร์ชั้นนำต่างประเทศสมัครเรียน