news

ประชาสัมพันธ์

772569

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น “รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

5 ส.ค. 2560

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
  ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ที่ …
  สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 206

  ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
  โทร. 043 224100,11,22 , 33 ต่อ 225

  ขอให้รู้ว่าเป็นห่วงทุกคน ม.ศรีปทุมขอนแก่น
  พร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแล ขอบคุณครับ :)