news

ผลงานโดดเด่น

SPUKK : ค่ายออกแบบแสงเพื่องานศิลปะการแสดง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ M Theatre กทม.

4 ส.ค. 2560

769994

  SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ
  เครือข่ายศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
  จัดค่ายออกแบบแสงเพื่องานศิลปะการแสดง
 • โดยมี อาจารย์ชัยภัทร ปิติสุตระกูล (ครูเม้ง)
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแสง อ.พิเศษ
  ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ของเรา
 • โ#เรียนกับตัวจริง_ประสบการณ์จริง
  #ลงพื้นที่จริง_ปฏิบัติการจริง
  #ค่ายออกแบบแสงเพื่องานศิลปะการแสดง
  #จัดเต็มงานเบื้องหน้า_จัดแน่นงานเบื้องหลัง
  #เป็นเจ้าของกิจการ_ในยุคดิจิทัล
  #รับสมัครนักศึกษาใหม่_รหัส60
  #มาเป็นครอบครัวนิเทศศาสตร์_ศิลปะการแสดง
  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม_ขอนแก่น #กันนะจ๊ะ