news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมเปิดงาน WRO 2017 Thailand Sustainabots

29 ก.ค. 2560

S_6460716734746

    SPUKK : WRO 2017 Thailand Sustainabots

  • มหกรรมหุ่นยนต์ 2017 และได้เป็นกรรมตัดสิน LEGO Education KKICT BRICK CHALLENGE 2017 หัวข้อ Trash to Cash “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” (รอบชิงชนะเลิศ) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น