news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : ผู้บริหารตลาดต้นตาล ให้เกียรติมาเปิดงานกล่าวต้อนรับเด็กๆทุกคน ก่อนจะปล่อยให้เป็นช่วงเวลาแห่งศิลปะ และการให้ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกิจกรรมเวิร์คชอป วาดสีน้ำ นอกจากจะได้รับเสียงตอบรับชั้นเลิศจากเยาวชนในขอนแก่นแล้ว ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวในตลาดต้นตาล ก็ได้ร่วมฝึกฝนทักษะการวาดสีน้ำไปกับน้องๆคณะนิเทศศาสตร์ของเราด้วย

20 พ.ค. 2560

693998