news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : โครงการ Logistics SPUKK Day #1 21st Century Skill ได้ผลตอบรับเกินคาดจากการนำเสนอผลงานของนักศึกษา เพราะผู้ประกอบการ comment จริง ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ และที่สำคัญขอนักศึกษาไปสหกิจด้วย

13 พ.ค. 2560

35890

    ขอบพระคุณ

1. คุณอนุพันธ์ หมวดเมือง ผู้จัดการเงินทุนบุคคล หลักทรัพย์กสิกรไทย มหาชน
2. คุณธวัชชัย พรมดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนักวิชาการสมาคม Thai-GMS
3. คุณนรเศรษฐ ลิ้มรัตน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่
4. คุณวิญญู อินทร์โก กรรมการผู้จัดการธัญญาทิพย์ โลจิสติกส์
5. คุณสมเกียรติ โคมานะสิน เหรัญญิกสมาคมฯ และ กรรมการผู้จัดการ บ SK เกียรติเจริญ โลจิสติกส์
6. คุณธนพล บุญสร้าง กรรมการสมาคม Thai-GMS กรรมการผู้จัดการ บ ธนพล โลจิสติกส์